Rakovina, rakovina prsu, inspirace, lidé, emoce, život s


V mém domě používám organické čističe, mám organické broušení, nakupuji místní, ekologické výrobky, mám organické mléko a vajíčka do mého domu starým mužem. Když jsem remodeloval, používal jsem nízké barvy VOC a netoxické skvrny.

V mém domě používám organické čističe, mám organické broušení, nakupuji místní, ekologické výrobky, mám organické mléko a vajíčka do mého domu starým mužem. Když jsem remodeloval, používal jsem nízké barvy VOC a netoxické skvrny. Moje rakovina se mi v každém okamžiku vrátila, ale když jsem vstoupila na bílou polštářovou koupelovou podložku do domu svého přítele a použila čerstvě vonící tlustý bílý ručník, vzpomněla jsem si, že změkčovadlo tkanin bylo také vyhozeno z mého domu. Znamená to, že by se rakovina neměla vrátit zpět? Nevím, ale cítím se lépe, pokud jde o moje volby a dopad těchto věcí na životní prostředí, a to je všechno, co se počítá za mě. Musím však přiznat, že mi chybí načechrané pokrývky ručníků. Poslední aktualizace: 2/19 / 2009Důležité: Názory a názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nikoliv každodenní zdraví. Více informacíAny názory, rady, prohlášení, služby, inzeráty, nabídky nebo jiné informace nebo obsah vyjádřené nebo zpřístupněné prostřednictvím webových stránek třetími stranami, včetně poskytovatelů informací, jsou názory příslušných autorů nebo distributorů a nikoliv každodenní zdraví. Společnost Everyday Health, její poskytovatelé licence ani poskytovatelé třetích stran nezaručují přesnost, úplnost ani užitečnost jakéhokoli obsahu. Navíc společnost Everyday Health ani její poskytovatelé licence nesouhlasí nebo nesou odpovědnost za přesnost a spolehlivost jakýchkoli názorů, rad nebo prohlášení učiněných na některé z webových stránek nebo služeb nikým jiným, než je oprávněný zástupce pro každodenní zdraví nebo poskytovatele licence, zatímco jedná ve svém úředníkovi kapacita. Můžete být vystaveni stránkami nebo službami obsahu, který porušuje naše zásady, je sexuálně explicitní nebo je jinak urážlivý. Tyto stránky a služby přistupujete na vlastní nebezpečí. Nezajistíme žádnou odpovědnost za vaše vystavení se obsahu třetích stran na stránkách nebo službách. Každodenní zdraví a jeho poskytovatelé licence nepřebírají a výslovně odmítají jakoukoli povinnost získat a zahrnout jakoukoli jinou informaci než informace, která jí byly poskytnuty třetími stranami. Mělo by být zřejmé, že nepodporujeme používání jakéhokoli produktu nebo postupu popsaného na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb, ani jsme odpovědní za zneužití výrobku nebo postupu kvůli typografické chybě. Viz Méně

Zanechte Svůj Komentář